Последно објавени огласи за станбен простор

Последно објавени огласи за станови

Оглас бр. 1/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Оглас бр. 1/2023-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Оглас бр. 1/2023-СР за продажба на изграден станбен простор со подруми во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)