Последни постови по категорија

Последно објавени видеа

07.11.2022 Изјава на Генерален директор на АДИССДП – Зоран Ѓоргијев, Дебар

25.10.2022 Изјава на Генерален директор на АДИССДП – Зоран Ѓоргијев, Свети Николе

14.10.2022 Изјава на Билјана Главинчевска – Вранишкоска, помошник директор за градба при АДИССДП