Последни прес објави

Последни прес објави

Финишира изградбата на социјалната зграда во Гевгелија (08.10.2021)

Завршена социјална зграда во Пробиштиш со 48 станбени единици (27.08.2021)

Финализирана изградбата на социјалната зграда во Пробиштип (01.06.2021)