Последни прес објави

Последни прес објави

Социјална зграда во Велес (06.05.2022)

Во тек е акција за чистење на гаражите на АДИССДП (29.03.2022)

Социјална зграда во Гостивар (03.03.2022)