Социјални станови во Скопје – во план

Страната е во изградба