Оглас бр. 2/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.05.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.05.2023)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово

За подетални информации за огласот  превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 10.05.2023 до 17.05.2023

Share This