Оглас бр. 3/2023-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.06.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 3(три) стана и 4(четири) гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст  ,пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 14.06.2023 до 21.06.2023

Станот на ул. „Борис Сарафов“ бр.86-1/10 може да се види во петок на 16 јуни 2023 година, од 10:00 – 13:00 часот, а становите на ул. „Цветан Димов“ бр.29, во понеделник на 19 јуни 2023 годин, од 10:00 – 13:00 часот

Лица за контакт

Срѓан Александров тел. 077/513-015.

Елизабета Радинска тел. 02/2633-882;

Билјана Величковска тел. 02/2633-888;

Share This