Оглас бр. 4/2023-СК за продажба на станпви и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (07.08.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 2(два) стана и 3(три) гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст   ,пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 07.08.2023 до 14.08.2023

Становите на ул. „Цветан Димов“ бр.29,Скопје можат да се видат на лице место по претходен договор со лицата за контакт:

Срѓан Александров тел. 077/513-015.

Елизабета Радинска тел. 02/2633-882;

Билјана Величковска тел. 02/2633-888;

Share This