Оглас бр. 6/2023-СК за продажба на стан и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.10.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  1(еден) стан и 3(три) гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст ,пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 30.10.2023 до 06.11.2023

Станот на ул. „Тале Христов“, бр.3, влез 1, стан бр. 12 може да се види на лице место на 1 ноември (среда) и 3 ноември (петок), од 10:00 – 13:00 h, по претходен договор со лицето за контакт:

 Срѓан Александров тел. 077/513-015;

Ратко Павловски тел. 075/359-046

Share This