Оглас бр. 7/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.11.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.11.2023)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово

За подетални информации за огласот  погледнете ги Интегрален текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 14.11.2023 до 21.11.2023

Share This