Оглас бр. 2/2024-СК за продажба на стан и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.02.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  1(еден) стан и 2(две) гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 02.02.2024 до 09.02.2023

Станот може да се видат на лице место на 08 фебруар (четврток) , од 10:00 – 13:00 h, по претходен договор со лицата за контакт:

 

Биљана Величковска тел. 02/2633-888;

Елизабета Радинска  тел.  02/2633-882;

Share This