Објава 02/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (30.04.2024)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 02/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (30.04.2024)

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време до 5 (пет) години.

Деловниот простор се издава во видена состојба.

За подетални информации за објавата, преземете го Интегрален текст  на објавата.

Пријавувањето зa учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk

Објавата трае од 30.04.2024 до 14.05.2024

Во продолжение погледнете ја галеријата со слики од деловните простории во Скопје што се наоѓаат на ул.Филип Втори Македонски.

Share This