Катна гаража Кресненско Востание Скопје

Локација: ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 9А, веднаш до НУ „Национална опера и балет ’’

Ве известуваме дека бројот на месечни и годишни картички за паркирање е потполнет и нови картички не се издаваат.

 

  • Број на паркинг места: 421
  • Број на паркинг места за лица со инвалидитет 13

 Подземната катна гаража КРЕСНЕНСКО ВОСТАНИЕ’’ има две нивоа.

  • Површина на Ниво 1: 9.766 м2
  • Површина на Ниво 2: 9.830 м2

Напомена: Бројот на месечни и годишни картички е пополнет и нови не се издаваат

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража:

  • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 30 денари
  • Месечна паркинг карта за физички лица: 1770 денари
  • Месечна паркинг карта за правни лица: 2000 денари
  • Годишна паркинг карта за физички лица: 14.160 денари
  • Годишна паркинг карта за правни лица: 20.000 денари

Надоместокот за издавање на картичката изнесува 250 денари и е на товар на корисникот.

Број на трансакциона с-ка: 200003066919608 Стопанска банка АД – Скопје