ПАРКИНГ Национална Арена Скопје

 

 

ПАРКИНГ Национална Арена Скопје

 

Локација: Општина Центар, ул.1732 бр.2 (Подружница Паркинг Национална Арена Скопје)

  • Број на паркинг места: 260
  • Отворен паркинг
  • Напомена: Понуда на карта по час паркинг, дневна, месечна и годишна паркинг карта.

 

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на паркинг просторот:

 

  • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 50 денари
  • Месечен надоместок за физички лица: 2.500 денари
  • Месечен надоместок за правни лица: 3 000 денари
  • Годишен надоместок за физички лица: 25.000 денари
  • Годишен надоместок за правни лица: 30.000 денари
  • Надоместокот за издавање на картичката изнесува 250 денари и е на товар на корисникот.

 

Број на трансакциона с-ка: 270067012210685 Халк банка АД – Скопје