Последни прес објави

Последни прес објави

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на неопределено време (14.11.2022)

Социјална зграда во Дебар (07.11.2022)

Јавен оглас за потреба од вработување на работник на неопределено време (07.11.2022)