Последни прес објави

Последни прес објави

Финализирана изградбата на социјалната зграда во Пробиштип (01.06.2021)

Силно темпо на изградба на социјалната зграда во Бутел (19.04.2021)

Во изградба е нова социјална зграда во Велес (14.04.2021)