Последни прес објави

Последни прес објави

Интервју на Генералниот директор на АДИССДСП – Зоран Ѓоргијев за „Фактор“ (29.12.2023)

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на неопределено време (14.11.2022)

Социјална зграда во Дебар (07.11.2022)