Оглас бр. 10/2022-КУ за продажба на станбен простор во Куманово по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2022-КУ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2022)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор и тоа 1 станбена единица во Куманово.

За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 16.12.2022 до 23.12.2022

Share This