Оглас бр. 1/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово

За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст , пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 27.02.2023 до 06.03.2023

Share This