ОДЛУКА за ппоништување на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.1/2023 (19.06.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ОДЛУКА за поништувањење на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (19.06.2023)

 
 

За подетални информации за одлуката, преземете ја Одлуката.

Share This