Оглас бр. 5/2023-ПП за продажба на изграден станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.09.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2023-ПП за продажба на изграден станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.09.2023)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор и тоа 2 станбени единици во Прилеп

За подетални информации за огласот  погледнете ги Интегрален текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 11.09.2023 до 18.09.2023

Share This