Оглас бр. 5/2023-СК за продажба гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.09.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  3(три) гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст   ,пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 11.09.2023 до 18.09.2023

Share This