Оглас бр. 7/2023-СК за продажба на стан и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.11.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  3(три) стана и 2(две) гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 14.11.2023 до 21.11.2023

Становите може да се видат на лице место на 15 ноември (среда) и 17 ноември (петок), од 10:00 – 13:00 h, по претходен договор со лицата за контакт:

 

Ратко Павловски  тел. 075/359-046;

Александар Павлески  тел  070/559-903;

Биљана Величковска тел. 072/260-941;

Елизабета Радинска  тел. 072/260-945;

Срѓан Александров тел. 077/513-015;

Share This