Оглас бр. 1/2024-СК за продажба на станoви со гаражи и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.01.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  70 (седумдесет) стана со паркинг места и 2(две) гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст,

пријавата и изјавата за  станови во градба (Објект Даре Џамбаз 4.17, ул. Кочо Рацин)

како и пријавата и изјавата за готови гаражни места (за објект во Источна Индустриска зона).
За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.
Шемите на становите може да ги преземете од Шеми на станови
Шемите на паркинг местата може да ги преземете од Шеми на Паркинзи ниво-2-1 и приземје

(Ако не ви ги отвара пријавата и изјавата со лев клик тогаш одете со десен клик и потоа Save link as )

Огласот е отворен од 02.01.2024 до 18.01.2024

Информации во врска со условите за продажба:
Ратко Павловски (тел. 075/359-046), Срѓан Александров (тел. 02/2633-889) ,
Бобан Китановиќ (тел. 02/2633-886), Елизабета Радинска (тел. 02/2633-882) ,
Биљана Величковска (тел. 02/2633-888)

Информации од технички  карактер за становите:
Верица Спасевска  тел. 02/2633864

 

3D ПРИКАЗ НА СТАНБЕНИОТ ОБЈЕКТ на следниот линк

GOOGLE MAPS ЛОКАЦИЈА НА СТАНБЕНИОТ ОБЈЕКТ на следниот линк

Share This