Оглас бр. 3/2024-СК за продажба на станoви во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (12.02.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  2(два) стана   во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 12.02.2024 до 19.02.2024

Становите може да се видат на лице место на 16.02.2024  (петок)  од 11:00 – 13:00 h, по претходен договор со лицата за контакт:

 

Срѓан Александров тел. 077/513-015;

Ратко Павловски  тел. 075/359-046;

 

Share This