Архива на огласи за станбен простор

Оглас бр. 2/2023-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.05.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 4 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го ,Интегралниот текст  ,пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 10.05.2023 до 17.05.2023 Гаражните места можат да се видат на лице место секој […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 2/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.05.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.05.2023) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот  превземете го интегралниот текст, пријавата и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст , пријавата и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2023-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 4 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 27.02.2023 до 06.03.2023 Гаражните места можат да се видат на лице место секој работен […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2023-СР за продажба на изграден станбен простор со подруми во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2023-СР за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023) Предмет на јавното наддавање се 3 ИЗГРАДЕНИ СТАНОВИ во СТРУМИЦА. За подетални информации за огласот превземете го   интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен од 27.02.2023 до 06.03.2023

Прочитај повеќе

Оглас бр. 10/2022-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 4 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 16.12.2022 до 23.12.2022 Гаражните места можат да се видат на лице место […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 10/2022-КУ за продажба на станбен простор во Куманово по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2022-КУ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор и тоа 1 станбена единица во Куманово. За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен од 16.12.2022 до […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 10/2022-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2022-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2022) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 9/2022-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (08.11.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 4 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 08.11.2022 до 15.11.2022 Гаражните места можат да се видат на лице место […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 9/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (08.11.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 9/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (08.11.2022) Предмет на јавното наддавање се: 2 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе