Деловен простор во РЦ Аеродром на ул. 1612 бр. 3 локал број 4 со површина од 47 м2