Деловен простор во Аеродром на ул. 3-та Македонска Ударна Бригада бр. 43, локал број 7 со површина од 43 м2