ОГЛАС БР. 4/2024-СК ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ГРАДБА СО ГАРАЖНИ МЕСТА И ГОТОВИ ГАРАЖНИ МЕСТА ВО СКОПЈЕ ПО ПАТ НА УСНО ПОЗИТИВНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (26.06.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се  45 (четириесет и пет) стана со паркинг места и 2 (две) гаражни (паркинг) места  во Скопје

Почитувани,
Ве известуваме дека термините за лицитација се променети и тоа:
Лицитациите кои требаше да се одржат на 18.07 2024 година (четврток), за 40м2, ќе се одржат на 15.07 2024 година (понеделник) и
Лицитациите кои требаше да се одржат на 17.07 2024 година (среда), за 60м2, 90м2 и 120 м2, ќе се одржат на 16.07 2024 година (вторник).

За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст,

пријавата и изјавата за  станови во градба (Објект Даре Џамбаз 4.17, ул. Кочо Рацин)

За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба.
Шемите на становите може да ги преземете од Шеми на станови
Шемите на паркинг местата може да ги преземете од Шеми на паркинзи

(Ако не ви ги отвара пријавата и изјавата со лев клик тогаш одете со десен клик и потоа Save link as )

Огласот е отворен од 26.06.2024 до 05.07.2024

Информации во врска со условите за продажба:
Срѓан Александров (тел. 02/2633-889), Биљана Величковска (тел. 02/2633-888),
Бобан Китановиќ (тел. 02/2633-886), Елизабета Радинска (тел. 02/2633-882) ,

Информации од технички  карактер за становите:
Верица Спасевска  тел. 02/2633864

 

3D ПРИКАЗ НА СТАНБЕНИОТ ОБЈЕКТ на следниот линк

GOOGLE MAPS ЛОКАЦИЈА НА СТАНБЕНИОТ ОБЈЕКТ на следниот Google maps линк

 

пријавата и изјавата за готови гаражни места (за објект во Источна Индустриска зона).

Share This