Огласи во тек за станбен простор

Оглас бр. 1/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Огласи во тек за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст , пријавата и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2023-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Огласи во тек за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 4 гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 27.02.2023 до 06.03.2023 Гаражните места можат да се видат на лице место секој работен […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2023-СР за продажба на изграден станбен простор со подруми во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023)

Од во Огласи во тек за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2023-СР за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.02.2023) Предмет на јавното наддавање се 3 ИЗГРАДЕНИ СТАНОВИ во СТРУМИЦА. За подетални информации за огласот превземете го   интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен од 27.02.2023 до 06.03.2023

Прочитај повеќе