Изградени социјални станови во Македонски Брод

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Македонски Брод е објектот 6.15 УЕ бр.2 со 10 станови, катност на објектот е приземје + 2 ката

Share This