Архива на огласи за станбен простор

Оглас бр. 2/2020-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 7 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа: 3 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови. Погледнете ги становите тука. 3 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (ВО ГРАДБА) СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 2/2020-КО за продажба на станбен простор во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2020-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево (Каталог). За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст,  пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 2/2020-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2020-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020) Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“ Погледнете го Каталогот за објектите За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата  за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 2/2020-СР за продажба на станбен простор во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2020-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 2/2020-БТ за продажба на станбен простор во Битолапо пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2020-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020) Предмет на јавното наддавање се 16 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2020-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 11 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа: 5 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови. Погледнете ги становите тука. 1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТO ВО ОБЈЕКТ […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2020-БТ за продажба на станбен простор во Битолапо пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2020-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020) Предмет на јавното наддавање се 20 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2020-СР за продажба на станбен простор во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2020-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е отворен […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2020-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2020-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020) Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“ Погледнете го Каталогот за објектите За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата  за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2020-КО за продажба на станбен простор во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 01/2020-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево (Каталог). За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст,  пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе