Архива на огласи за станбен простор

Оглас бр. 7/2023-СК за продажба на стан и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.11.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се  3(три) стана и 2(две) гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 14.11.2023 до […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2023-СК за продажба на стан и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.10.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се  1(еден) стан и 3(три) гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст ,пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 30.10.2023 до […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.10.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (30.10.2023) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот  погледнете ги Интегрален текст, пријавата и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2023-СК за продажба гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.09.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се  3(три) гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст   ,пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 11.09.2023 до 18.09.2023

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2023-ПП за продажба на изграден станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.09.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2023-ПП за продажба на изграден станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.09.2023) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор и тоа 2 станбени единици во Прилеп За подетални информации за огласот  погледнете ги Интегрален текст, пријавата и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката за продажба. Огласот […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.09.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (11.09.2023) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот  погледнете ги Интегрален текст, пријавата и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 4/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (07.08.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 4/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (07.08.2023) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот  погледнете ги Интегрален текст, пријавата и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 4/2023-СК за продажба на станпви и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (07.08.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 2(два) стана и 3(три) гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст   ,пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 07.08.2023 […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 3/2023-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.06.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се 3(три) стана и 4(четири) гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст  ,пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 14.06.2023 до […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 3/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.06.2023)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 3/2023-КО за продажба на изграден станбен простор со подруми по пат на усно позитивно јавно наддавање (14.06.2023) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот  погледнете ги Интегрален текст, пријавата и […]

Прочитај повеќе