Архива на огласи за станбен простор

Оглас бр. 7/2020-СК за продажба на станбен простор и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 2 станови и 10 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа: 2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24 (32), во Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2020-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2020-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2020) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот е […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2020-БТ за продажба на станбен простор во Битола по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2020-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2020) Предмет на јавното наддавање се 5 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 7/2020-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 7/2020-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (29.09.2020) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2020-СК за продажба на станбен простор и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 2 станови и 10 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа: 2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24 (32), во Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2020-БТ за продажба на станбен простор во Битола по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2020-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020) Предмет на јавното наддавање се 8 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2020-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2020-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020) Предмет на јавното наддавање се: 7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија. За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан. За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката. Огласот […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 6/2020-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2020-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020) Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст,  пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2020-СК за продажба на станбен простор и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.06.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 2 станови и 10 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа: 2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24 (32), во Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје 4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 5/2020-БТ за продажба на станбен простор во Битола по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.06.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2020-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.06.2020) Предмет на јавното наддавање се 11 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,  пријавата и изјавата за изграден […]

Прочитај повеќе