Архива на огласи за деловен простор

Објава 08/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (03.10.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 08/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (03.10.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 07/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 07/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (26.08.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 06/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 06/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (27.07.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 05/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (27.06.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 05/2022 за издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (27.06.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор во Охрид под закуп бр.1/2022

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр. 1/2022 за деловен простор на ул. ,,Кеј Маршал Тито бб,, – локалитет Билјанини Извори во Охрид (30.05.2022) Деловниот простор се издава на определено време од 5 (пет) години, со можност за обновување на Договорот. Деловниот простор се издава во видена состојба. […]

Прочитај повеќе

Објава 04/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (18.05.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 04/2022 за издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (18.05.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 03/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (06.04.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 03/2022 за издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (06.04.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 02/2022-СК за издавање на деловен простор под закуп во катни гаражи во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (09.03.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 02/2022-СК за издавање на деловен простор под закуп во катни гаражи во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (09.03.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на […]

Прочитај повеќе

Објава 01/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (09.03.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2022 за издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (09.03.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 1/2022 за продажба на деловен простор во Раброво – Валандово по пат на електронско јавно наддавање (26.01.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 1/2022 за продажба на деловен простор во Раброво – Валандово по пат на електронско јавно наддавање (26.01.2022) За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на […]

Прочитај повеќе