Архива на огласи за деловен простор

Објава 09/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (16.12.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 09/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (16.12.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје, објект Катна Гаража „Солунски Конгрес“, по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022) За деловните простории во објектот Катна Гаража „Солунски Конгрес“  што се предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат […]

Прочитај повеќе

Објава 2/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (10.10.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 2/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (10.10.2022) За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на […]

Прочитај повеќе

Објава 08/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (03.10.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 08/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (03.10.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 07/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 07/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (26.08.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 06/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (27.07.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 06/2022 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (27.07.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 05/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (27.06.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 05/2022 за издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (27.06.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор во Охрид под закуп бр.1/2022

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр. 1/2022 за деловен простор на ул. ,,Кеј Маршал Тито бб,, – локалитет Билјанини Извори во Охрид (30.05.2022) Деловниот простор се издава на определено време од 5 (пет) години, со можност за обновување на Договорот. Деловниот простор се издава во видена состојба. […]

Прочитај повеќе

Објава 04/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (18.05.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 04/2022 за издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (18.05.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 03/2022 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (06.04.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 03/2022 за издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (06.04.2022) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе