Архива на огласи за деловен простор

Објава 02/2023 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (29.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а продажба  на деловен простор  по пат на електронско јавно наддавање (29.12.2023) Се продава Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  на ул. 1740 бр 11 влез 1 (Катна гаража Солунски конгрес) со површина од 666 м2 […]

Прочитај повеќе

Објава 05/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (14.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 05/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (14.12.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 01/2023 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (07.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а продажба  на деловен простор  по пат на електронско јавно наддавање (07.12.2023) Се продава Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  на ул. 1740 бр 11 влез 1 (Катна гаража Солунски конгрес) со површина од 666 м2 […]

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.5/2023-T (25.10.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (25.10.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време од […]

Прочитај повеќе

Објава 04/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (24.10.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 04/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (24.10.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.4/2023 (14.08.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (14.08.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време од […]

Прочитај повеќе

Објава 03/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (07.08.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 03/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (07.08.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

ОДЛУКА за ппоништување на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.1/2023 (19.06.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ОДЛУКА за поништувањење на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (19.06.2023) За подетални информации за одлуката, преземете ја Одлуката.

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.1/2023 (10.05.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (10.05.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време од […]

Прочитај повеќе

Објава 02/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (10.05.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 02/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (10.05.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе