Огласи во тек за деловен простор

Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022)

Од во Огласи во тек за деловен простор со 0 Comments

Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје, објект Катна Гаража „Солунски Конгрес“, по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022) За деловните простории во објектот Катна Гаража „Солунски Конгрес“  што се предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат […]

Прочитај повеќе