Планирани социјални станови во Пехчево: 34 станови

 

Share This