Известување за термини за прием на странки

Од во Прес со 0 Comments

Приемот на странки кај Помошниците директори на сектори во Дирекција и Раководителот на Подружница Скопје на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје во текот на работната недела се врши во вторник и четврток од 09.00 часот до 15.00 часот.

Share This