Оглас бр. 10/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 18 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

8 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете ги становите тука.

1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТO ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24 (32), во Скопје

2 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ во ОБЈЕКТ на ул. Методија Шаторов Шарло, бр.8, во Скопје

5 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (ВО ГРАДБА) СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТО во ОБЈЕКТ ГП 3.9 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ на ул.,,1613,, бб во Скопје

За подетални информации за огласот, преземете го Интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан,пријаватаи изјавата за гаражни места и пријавата и изјавата за стан во градба.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

 

Огласот е отворен од 15.10.2019 до 22.10.2019

Становите можат да се видат на лице место секој работен ден од 15.10 – 22.10 2019 година од 10:00 – 13:00 часот по претходен договор со лицата за контакт:

Елизабета Радинска тел. 02/2633-882;

Билјана Величковска тел. 02/2633-888;

Борче Флоровски тел. 072/758-538;

Срѓан Александров тел. 077/513-015;

Share This