Оглас бр. 10/2019-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Огласот е отворен од 15.10.2019 до 22.10.2019

Share This