Оглас бр. 10/2019-БТ за продажба на станбен простор во Битолапо пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 10/2019-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (15.10.2019)

Предмет на јавното наддавање се 25 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст , пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 15.10.2019 до 22.10.2019

Share This