Оглас бр. 12/2019-СР за продажба на станбен простор во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2019)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 12/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.12.2019)

Предмет на јавното наддавање се:

7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 16.12.2019 до 23.12.2019

Share This