Оглас бр. 1/2020-СР за продажба на станбен простор во Струмица по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 1/2020-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (21.01.2020)

Предмет на јавното наддавање се:

7 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 21.01.2020 до 28.01.2020

Share This