Свети Николе

Од во Во градба со 0 Comments

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Свети Николе започна со изградба објект со 48 стана. Катност на објектот е приземје + 4 ката + поткровје. Становите се со површина од 34 до 46 метри квадратни. Рокот за изградба на објектот е 18 месеци, но плановите се сите градежни активности да завршат и порано.

Share This