Оглас бр. 2/2020-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 2/2020-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.02.2020)

Предмет на јавното наддавање се 3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата  за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Огласот е отворен од 10.02.2020 до 17.02.2020

Share This