Оглас бр. 3/2020-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (08.04.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 6 станови и 2 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

2 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете ги становите тука.

3 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (ВО ГРАДБА) СО ПОДРУМ И ПАРКИНГ МЕСТО во ОБЈЕКТ ГП 3.9 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ на ул.,,1613,, бб во Скопје

1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24 (32), во Скопје

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул. ,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр. 64А – Скопје

За подетални информации за огласот, преземете го Интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан, пријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 08.04.2020 до 15.04.2020

Лица за контакт:

Елизабета Радинска тел. 02/2633-882;

Билјана Величковска тел. 02/2633-888;

Борче Флоровски тел. 072/758-538;

Срѓан Александров тел. 077/513-015;

Share This