Оглас бр. 4/2020-КО за продажба на станбен простор во Пехчево по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.05.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 4/2020-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (13.05.2020)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 13.05.2020 до 20.05.2020

Share This