Оглас бр. 5/2020-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.06.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 5/2020-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.06.2020)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово

За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 16.06.2020 до 23.06.2020

Share This