Оглас бр. 6/2020-БТ за продажба на станбен простор во Битола по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 6/2020-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.09.2020)

Предмет на јавното наддавање се 8 изградени станови со подруми во објект БЛР 1 Ц2 ул. „Кочо Рацин” бр. 38, 40 и 42 во Битола

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 02.09.2020 до 09.09.2020

Share This