Оглас бр. 8/2020-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (19.10.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 8/2020-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (19.10.2020)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог) и 1 станбена единица во с. Русиново, Берово

За подетални информации за огласот превземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 18.10.2020 до 27.10.2020

Share This