Јавен оглас за потреба од вработување на работници на неопределено време (19.07.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на 3 работници на неопределено време

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 3 работници на неопределено време.

За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување.

Огласот е објавен денес (19.07.2021 ) во дневните весници „Вечер “ и „Коха“. Трае 3 (три ) работни дена од денот на објавување.

 

Share This