Оглас бр. 6/2022-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.08.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 34 гаражни (паркинг) места  во Скопје

За подетални информации за становите и гаражните места , преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 26.08.2022 до 02.09.2022

Гаражните места можат да се видат на лице место секој работен ден од 26.08 2022 до 02.09 2022 година од 10:00 – 13:00 часот, по претходен договор со лицата за контакт:

Елизабета Радинска тел. 02/2633-882;

Билјана Величковска тел. 02/2633-888;

Срѓан Александров тел. 077/513-015.

Share This