Динамика на изградба на социјалната зграда во Неготино

Од во Прес со 0 Comments

Напредуваат градежните активности на социјалната зграда во Неготино. Во тек е изведба на градежно занатски работи и се работи на изведба на потпорни ѕидови од партерното уредување. На Ламела 1 бетонирана е прва армирана бетонска плоча, а на Ламела 2 се шалува платформа на кат 1. Објектот е од особено значење за социјално ранливите категории граѓани во овој град, бидејќи е прв со ваква намена. Покрив на глава ќе добијат вкупно 62 семејства, а посебно внимание се обрнува на инвалидизираните лица за кои во приземјето се предвидени 4 прилагодливи станови, соодветен пристап пред влезовите (армирано- бетонски рампи), како и посебни паркинг места. Зградата е составен дел од проектот Ф/П 1674 чија цел е обезбедување дом за лица во социјален ризик и други ранливи групи. Со подеднакво интензивна динамика се одвиваат и градежните работи на социјалните згради во Свети Николе, во скопската општина Бутел, во Пробиштип, и во Виница
Share This