Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време

Од во Известувања со 0 Comments

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено време

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, има потреба од вработување на 31 работник на определено време.

За повеќе информации преземете го текстот на огласот како и Правила за избор по оглас за вработување.

Огласот е објавен денес (11.03.2021) во дневните весници „Вечер “ и „Коха“. Трае 3 (три) работни дена од денот на објавување.

 

Share This