Назначен службеник за млади во АДИССДП (29.04.2021)

Од во Известувања со 0 Comments

Назначен службеник за млади во АДИССДП

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики за назначување на  лице одговорно за работењето на Kанцеларијата на млади за координирање, спроведување и следење за прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата, АДСИССДП го назначи  Филип Петрушевски.

Контакт: filip.petrushevski@outlook.com

Share This